תקנון רשימת תפוצה

בהרשמתי זאת אני מאשר לקבוצת גרינברג לרבות גרקו (הטברנה של צביקי בע"מ), גרינברג ביסטרו בע"מ להלן השולחים לשלוח אלי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרון ו/או כל אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעת השולחים מעת לעת דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.


ידוע לי כי אוכל להסיר את עצמי מרשימות התפוצה בכל עת שאבחר.

0.222363